CASTELL DE LA COSTURERA

Índice de polifenoles / Índex de polifenols / Polyphenol Index

Picual:  729.6 mg A. Cafeico/Kg  (dossier)

Blanqueta: 1335.2 mg A. Cafeico/Kg  (dossier)

Mançanella: 1280.2 mg A. Cafeico/Kg  (dossier)

Coupage Varietats de la Muntanya d’Alacant: 1062.7 mg A. Cafeico/Kg  (dossier)

Coupage B-A-G-P: 883.5 mg A. Cafeico/Kg  (dossier)

Abrir chat